De mest foraktelige tanker

Er det mulig å etablere en moralsk støtte til bevaring av Europeiske mennesker som gruppe, er det mulig å snakke om menneskerase uten å blitt møt med fordømming og forbannelse. Dette er fullt mulig...

Den største løgnen!

Multikulturalisme er som regel brukt I vesten som en positive betegnelse på innvandring fra 3. verden inn i vestlig land. Multikulturell påvirkning gjør samfunnet sterkere og gir innbyggeren i samf...
hits