De mest foraktelige tanker


 

Er det mulig å etablere en moralsk støtte til bevaring av Europeiske mennesker som gruppe, er det mulig å snakke om menneskerase uten å blitt møt med fordømming og forbannelse. Dette er fullt mulig for samtlige folke grupper å jobbe for egne interesser eksklusivt for seg og sitt folk, det er kun hvite mennesker som har overbevist seg selv om at de har ingen egenartede egenskaper som gruppe eller at det å hentyde at gruppen eksisterer eller at folk med Europeisk avstamning har egne interesser er en forbrytelse, Det å utrykke noe om hvites folk skjebne blir ansett som moralsk forkastelig. Dette er tanker og holdninger som anses for de mest alvorlige forbrytelser mann kan tenke seg. Mann kan ikke være hvit og være bevist på det, det er en moralsk styggedom som karakteriseres som ren ondskap.

Selv om kulturer er stadig i forandring er ikke menneskes natur det, mennesker har en naturlig stamme mentalitet som et resultat av utvikling i små grupper gjennom årtusener. Det finnes menneskelige grenser for lojalitet og tilhørighet i et individ og for et samfunn. Mens mange vestlige snakker om seg selv som verdens borgere, du finner ikke mange asiatere eller afrikanere som ser på seg som verdens borgere, dette er et vakkert ideal, men tilsynelatende umulig å oppnå i praksis. De aller fleste individer eller den største delen av en befolkning har en naturlig tilhørighet og lojalitet til en større gruppe mest lik dem selv, dette er helt naturlig. Vår første prioritet er selvfølgelig til vår nærmeste familie, utfor det vil folk ha en følelse av lojalitet til deres språk, religion, stamme, nabolag og så videre.

Men trenden man ser i store multikulturelle samfunn er lojalitet til sitt eget folkeslag vokser seg sterkere i multikulturelle samfunn, USA og de mange rase relaterte problemene som oppstår er et meget godt eksempel på dette. Rase er på mange måter en forlengelse av familie båndene, Europeiske folk er genetisk mer i slekt med hverandre enn de er med andre folke slag, dette er synlig åpenbart men går mye dypere enn bare utsende. En vær menneske gruppe har fellesnevner i atferd som er tiltrekkende for andre medlemmer av gruppen.

Den mest naturlige utvidelsen av tilhørighet et individ føler begrenser seg som regle til folk som er lik enn selv. Men en gang mann går ut forbi gruppen blir en vær form for assimilering og lojalitet vanskelig og komplisert, da dette går imot vår naturlige og biologiske søken etter slektskap. Vi er lojale mot vår familie for vi er i slekt med vår familie, det vil derfor være mer naturlig å føle lojalitet med folk som er mer genetisk like enn selv. På grunn av at folke grupper har utviklet seg forskjellig gjennom titusenvis av år, er de drevet i fra hverandre ikke bare i fysisk utseende men også i personlighet og tankemønster. Dette er grunnen til at men beviselig ikke kan plante vestlig sivilisasjon i for eksempel Afrika uansett hvor mange ganger man prøver. Vestlige verdier passer bare ikke den genetiske mentaliteten til afrikanere, det er derfor liten grunn til å tro at vestlig samfunn og dets verdier kan vokse eller eksistere uten en etniske europeiske befolkning. Vestlig sivilisasjon kan kun forvaltes av en befolkning som er en direkte avstamning av befolkningen som grunnlag vestlige verdier.

Uansett hvor europeisk befolkning slår seg ned, enten det er i Nord Amerika, Australia, New Zealand eller Sør Afrika er trenden at de naturlig etablerer en nasjon med visse felles verdier, en egen måte å strukturere samfunnet på, en egenartede måte å leve på, gjennom demokrati, ytringsfrihet og lovlydighet. Alle disse egenskapene er veldig konsistente i de samfunn som etableres av Europeiske folkegrupper. Det er vanskelig å tro at samtlige samfunn bestående av ikke Europeiske folk har store utfordringer med å integrere disse verdiene i sine egne samfunn. Men det er en stor utfordring for ikke vestlige samfunn å ha demokratisk styreform og omtrent umulig å opprettholde en velferdsstat.

Det høres kanskje hjerteløst og grusomt ut men sannheten er at Afrikanske land har gjentatte ganger hatt sjans til å tufte sine samfunn på vestlig prinsipper men et vært forsøk har endt med fiasko.

Det kan virke som det er totalt umulig å få hevet gjennomsnitts levevilkår i Afrikanske nasjoner opp til vestlig standard. Uansett hvor store grupper av Afrikansk befolkning befinner seg, enten i Nord Amerika, Israel eller i Storbritannia finner mann alltid det samme mønsteret av høy kriminalitet forakt mot lovverk og politi og utbredd fattigdom. Det kan dessverre virke som om dette reflektere hvordan de ulike menneske gruppene har utviklet seg genetisk forskjellig. I Amerika ser vi nå konjunkturene av de demografiske forandringene utskifting av en majoritets befolkning medfører i et samfunn, dette er et fenomen som utspiller seg eksklusivt i vestlige land, det er utenkelig at Japan sko slippe inn folk i sitt eget land som et ledd i en strategi for å bli en minoritet i Japan, eller Mexico eller Nigeria for den saks skyld, på grunn av dette skjer utelukket i land med Europeisk befolkning er det kun etnisk europeere som venter skjebnen av å bli en liten ubetydelig minoritet i egne land og verden generelt.

Til tross for at de fleste vet nettopp dette, er det tanke kriminalitet og umoralsk å tenke seg et område hvor Europeiske befolkning kan forbli en majoritet så vestlige verdier kan vokse og eksistere videre. Bevaring av vestlige mennesker og verdier må jo karakteriseres som ekte multikultur. Dette med å fylle opp et samfunn med mest mulig forskjellige folk og kulturer er rasering av kultur. En person fra India som har levd 2 generasjoner i USA, er han fremdeles Inder eller amerikaner? De har selvfølgelig mistet noe av sin kulturelle Indiske identitet men de er ikke amerikanske i den forstand som amerikanere som fysisk og spirituelt stammer fra Thomas Jefferson eller Georg Washington? Nei de blir en mellom ting som Indisk amerikansk eller afroamerikansk eller meksikansk amerikansk noe som egentlig er noe midt imellom. I motsetning til Japaneren i Japan eller Kineseriene i Kina som kan opprettholde en naturlig kultur basert på deres verdier uten interesse konflikter med andre kulturelle verdier. Det foreligger ingen politisk kultur kontroll eller tvunget integrering av nye skikker eller kutymer som skaper politisk debatt og særstiftede lovendringer med splitting i samfunnet for å stimulere samfunnets kulturelle integritet. Disse tingene utvikler seg naturlig i homogene samfunn. Ekte og nye kulturer kan kun vokse og gro i samfunn hvor det ikke er konstant interessekonflikt mellom ideer, kulturer, meninger og innbyggere.

Ekteskap utfor egen folkegruppe og kultur er veldig sterkt propagandert særlig i USA som et ledd i en viktig vei mot multikulturell sameksistens. Til tross for dette er det faktisk giftemål på tvers av etnisitet og kultur meget sjeldent fenomen, det er ikke naturlig for folk å gifte seg utfor sin egen kultur eller folkegruppe, rundt 10% av alle ekteskap i USA er av denne sorten, og kun rundt 4% av Europeiske befolkning gifter seg utfor egen gruppe eller kultur. Hvorfor er dette så uvanlig til tross for massiv propaganda og oppfordringer fra politisk grupperinger og media. Realiteten som eksisterer fremdeles på tross av massiv propaganda viser at det er helt naturlig å stifte familie bånd innenfor de genetiske og kulturelle rammer som mann gjenkjenner. Folk har en naturlig preferanse for folk som er lik dem selv, og at det finnes et naturlig ønske om at avkom skal ha samme utseende og kvaliteter som en selv og sine forfedre hadde. De fleste vil oppfatte det som rasistisk hvis hvite folk sko ytre at de ønsker hvite barn, selv om dette synlig helt naturlig utspiller seg rundt oss er det sett på som umoralsk og si dette høyt i noe sammenheng. De fleste ville føle skam over og si deres mest naturlige ønsker i livet angående egen familie. Hvordan er det mulig å føle skam over dette, og hvorfor er det kun etnisk hvite som må skamme seg over dette. Hvorfor må hvite folk skamme seg over og si høyt at de vil ha barn som både fysisk og psykisk ligner dem selv og dere beste foreldre. Sannheten er at det finnes utallige homogene samfunn verden over i dag, men ikke i noen vestlige sivilisasjoner lenger. Et vært land med majoritet av Europeiske befolkning er homogenitet et problem som må løses fort. Hvorfor er homogenitet en forbrytelse for hvite samfunn er et mysterium, men sannheten er at det er kun etnisk hvite folk som står i reel fare for å bli minoriteter i egne land og til slutt totalt udød som egen rase. Dette er gjentatte ganger blitt presentert som en lykkelig slutt for både vesten og verden generelt. Det er selvfølgelig lite sannsynlig at total utslettelse av hvite folk vil ende med fryd og gammen for resten av verden. Da det er like mye spenning mellom mørke Afrikanere og lysere Afrikanere eller meksikanere og afrikanere og så videre. Nettopp fordi mennesker har naturlig innebygd stamme mentalitet som en egenskap. Og utrydde Europeiske generer som et ledd i å utrydde menneskets stamme mentalitet er absurd. Men likeledes er det moralsk forkastelig å ytre annet enn glede over det faktum at hvite mennesker og deres samfunn utryddes daglig og at i en ikke så fjern fremtid vil hvite mennesker kun være et minne fra fortiden. Verden bruker i dag store penger på å opprettholde arter i naturen som står på kanten av total utryddelse. Det finnes truede fuglearter som folk kjemper en innbitt kamp for å sørge for å bevare som en del av verdens arven til kommende generasjoner. De røde ekornene holder på å bli utkonkurrert av gråe ekorn, da settes alle kluter til for å stoppe denne prosessen, det vil da være en tragisk skandale av himmelske dimensjoner om verden bare sko sitte igjen kun gråe ekorn. Men man risikere fengsel og offentlig fordømmelse om man bare hinter frempå at man er bekymret for hvite menneskes fortsatte eksistens i sine egne hjemland. Hva er galt med å ville bevare Europeiske kultur og genetiske særtrekk som lyst hår, blå og grønne øyne og alle andre egenskaper som gjør vestens befolkning og kultur til noe eget. Hvorfor er dette noe av det mest ondskapsfulle et menneske kan ytre seg til å si. Må vi glede oss over å bli minoriteter i egne hjemland som våre forfedre bygget opp og gav i arv for å unngå fordømmelse og hat.


#kultur #forbrytelse #land #gener #politikk #mennesker #multikultur #samfunn #folk #USA #befolkning #utseende #arv #kvinner #fedreland #folk #familie #barn #menn #følelse

Healing og eller vitenskap?

 Det finnes mye mellom himmel og jord som vi ikke vet om, er det ofte blitt sagt, men finnes det så mye mellom himmel og jord som ikke vitenskapen har funnet, målt og kartlagt lenger, alt av grunnstoff vår verdens byggesteiner, ned til de minste atom og partikler som utgjør vår verden er nå blitt studert og gransket, i alle fall fra mellom jordskorpen og atmosfæren er det en bred forståelse av hvordan ting henger sammen, innenfor partikkelfysikkens felt granskes detaljene rundt de aller minste byggesteinene av vår verden, alt mellom himmel og jord undersøkes daglig av vitenskapsmenn og kvinner innfor forskjellige fagfelt.

Vitenskapen er kommet så langt at man vet hva som er inni et atom. Så hvor mye mellom himmel og jord er det vi ikke vet i dag? Når folk påstår det er mye mellom himmel og jord vi ikke vet eller forstår er det ofte et utrykk for deres egen tilstand og ikke en påstand som reflekterer vitenskapens utfordringer med hva som skjer mellom himmel og jord. Det er de kunnskapsløse sitt utsagn som blir omtalt til stadighet for å legitimere tro, synsing og følelser fremfor empiriske fakta.

For sannheten er at vitenskapen vet omtrent alt som eksisterer mellom himmel og jord i dag, men prester, kvakksalvere og andre aktører som livnærer seg av folks uvitenhet har kanskje fått en litt vanskeligere værdag grunnet menneskehetens økte kunnskap, men de lever i beste velgående og tjener fremdeles sine penger på folks uvitenhet.

Klassisk og medisinsk akupunktur har et bredt tilbud i vårt samfunn, denne tradisjonsrike kinesiske formen for helbredelse har lange tradisjoner. Metoden baserer seg på å kanalisere kraften Qi ved bruk av nåler til å strømme igjennom kroppen og helbrede de plager det måtte dreie seg om. Qi er en usynlig ikke målbar kraft som er kroppens forutsetning for god helse ifølge ekspertene.

Dette skal visst nok være en 3000 år gammel kinesisk tradisjon, nålene som ble brukt for 3000 år siden må jo reise spørsmål ved hvor sannferdig denne påstanden er alene. Hele systemet er basert på kraften Qi som flyter fritt gjennom kroppen fra organ til organ eller punkt til punkt, til tross for at ifølge læren så er denne energien tilstede i alt liv rundt oss, har ingen seriøse forskere ennå klart å påvise denne kraften.

Mann har i medisinsk vitenskap klarlagt vær et bein og celle i kroppen uten å finne spor etter denne viktige kraften som driver hele kroppen og som er en forutsetning for god helse og harmonisk sinn. Så hvordan har utallige forskere og leger innafor medisin og kroppen gjennom historien klart og overse den største og viktigste kraften i kroppen. Vestlig medisin har kommet langt men ingen vitenskapelige eksperiment har vært i nærheten å finne eller forstå denne kraften, ikke et fragment av spor etter kraften mennesker har kjent til i 3000 år som er grunnlaget for alt liv i verden som omgir oss er blitt funnet.  

Så mens overvektige folk med rygg problemer bruker tusenvis av penger på en vitenskap som ikke har et fnugg av bevis for seg, vedvarer problemene deres, men placebo effekten er og forblir god forretning for kvakksalvere.

Den eneste påvist effekt ved ankuputur er at hjernen skiller ut endorfiner i det nålen går igjennom huden, det er kroppens egne smertestillende som produseres når kroppen blir utsatt for, slag, kutt eller mindre smertefulle nålstikk, mann vil kanskje oppnå samme eller større effekt ved å slå tommelfinger med en hammer. Å slå tommel med hammer er ingen vanlig behandlingsmetode for stress eller andre moderate kroppslige smerter ennå.

Hvorfor må vanlig medisin som paracett eller ibux kunne dokumentere sin effekter når akuponturører ikke trenger det? Hvordan er det lovlig å leve av å selge helse tjenester eller produkter som ikke har bevist effekt?

Urtemedisiner er et felt som kalles fytoterapi, mens tradisjonell medisin koster mye å fremstille grunnet strenge krav til klinisk testing og utprøving med meget overbevisende resultater før den blir godkjent for salg, en prosess som kan ta opp til titalls år, i motsetning så kan den lokale heksedoktoren selge ugresset han plukket i hagen sin rett etter innhøsting uten noe from for test eller godkjennings prosess. Hvorfor kjøper vi dyre medisiner av de rike utvikleren når vi kan finne dette i naturen uten kostnader selv, er jo et spørsmål som presse seg frem. Dette burde jo vært grunnskole pensum.

Vel mye av legemiddels industriens vitenskapelig godkjente medisiner kommer fra naturen, men å tro at den lokale heksedoktoren eller foredragsholderne på alternativ messen sitter inne med kunnskap som legemiddelindustrien av oversett eller glemt er å tro på julenissen. Dette er kvakksalveri som er tuftet på placebo og folks uvitenhet, det har ingenting med vitenskap å gjøre.

Hvorfor må hjerne kirurger gå så lenge på skole, når vi har healere som kan kurere svulst uten skalpell i et rom som ikke er desinfisert en gang, mirakler med håndspåleggelse og bønn koster jo ikke samfunnet så mye som de dyre sykehusene med høyt utdannede leger som skal ha lønn. Trenger vi egentlig dette dyre tiltaket når vi har autoriserte healere og homøopater. Når homeopati kan kurere de fleste sykdommer med vann, hvorfor brukes det milliarder på å utvikle dyre medisiner med bivirkninger. Hvorfor blir Alexander Fleming dyrket som en sann helt for å oppdagelsen av penicillin, når homøopater kan kurere de fleste sykdommer og plager med vann.

Hvorfor er det bare små plager som gikt, ømme muskler og psykiske problemer som fungerer med healing, homeopati og akupunktur samt urtemedisiner. Har disse helsetjenestene reddet folk med skuddskader eller helbredet en ofre fra trafikkulykker med kvestet kropp og avrevne lemmer.

Hvorfor ansetter selskaper høyt utdannet analytikere for å analysere og spå markedstrender nå vanlige bare kan ringe en spåkone og få fremtiden opplest for halve prisen. Avis annonsene vitner om godt utvalg synske folk i landet, så her er det bare å forsyne seg.

Hvorfor advarte ikke en eneste av de mange synske oss mot terror aksjoner før de inntreffer, hvorfor vinner ikke synske folk i Lotto 3 ganger på rad, eller gjør det stort på aksjemarkedet.Det er sjokkerende når voksne folk hiver vitenskap og sunn fornuft på båten for å hengi seg til primitive filosofier og overtro som voodoo, healing og spøkelser. Det må være liten tvil om at det lønner seg å tenke litt kritisk selv, for det er fritt frem for kvakksalveri og svindel i dagens samfunn.

Så når horoskopet forteller deg at du skal møte en ukjent person i fremtiden, er det veldig stor sannsynlighet for at nettopp dette vil inntreffe, de aller fleste individers nærmeste fremtid vil inneholde møte med nye mennesker, det er omtrent ikke til å unngå, problemet er når folk blir overasket over at det som stod i horoskopet stemte og tror dette er magi.

 
#homeopati #healing #kraft  #vitenskap #kvinner #barn #familie #helbredelse #skole #kroppen #helse #viten #mat #overvektig #natur

4. Statsmakt med sin egen agenda

 Det har vært ca 2 terroraksjoner i året i Europa de siste 10 årene, mesteparten av disse er utført i islam navn, fredens religion har av en eller annen grunn en del voldelige tilhenger som dyrker krig og terror i sine rekker. Men terroren som Europa nå lider under har ingenting med Islam eller innvandring fra 3 verden å gjøre blir vi fortalt. Det er jo bare noen få ekstremister de fleste er jo fredelige folk som vil praktisere sine overtro i fred og fordragelighet.

Vel mesteparten er jo moderate muslimer og de er jo ikke farlige tenker man, det er kanskje ikke helt riktig resonnering. For hva hente i Tyskland under Hitler, var hele det tyske folk blitt ekstreme Nazister over natten, nei det var bare en lite kjerne som var radikale, den store majoriteten av befolkningen var moderate, men det hindret ikke folkemord og krig, nei den store moderate delen gir god grobunn for ekstremisme. Videre har vi revolusjonen i Russland som brakte med seg mer mord, sorg og elendighet enn noe annet grunnet en liten gruppe ekstremister i kjernen av en større gruppe moderate tilhengere. Så det at meste parten av muslimene som danner parallell samfunn i vesten er moderate er en mager trøst, disse holdninger oppstår ikke i et vakuum, men næres og kjærtegnes av moderate holdninger som ramme rundt den radikale tolkningen i sentrum.

Det fleste terrorister har tilbrakt tid i moskeer med moderate muslimer, like vel kan det se ut til at det er nettopp der i morsker blant alle disse moderate og fredelige muslimene ekstremister verves og omvendes til blodtørstige terrorister.

Men igjen blir vi fortalt at dette er berikende multikultur som vi ikke hadde klart oss uten. Vi må være positive til alle former for innvandring og respektere forskjellige kulturer og de goder dette bringer oss under flyktning og asylstrømmen som flommer innover vestlig sivilisasjon.

Mann kan undre hvem er det som forteller oss at dette er positivt og ber oss holde kjeft hvis vi stiller spørsmål? Hvem driver denne invasjonen av Europa videre på toss av alt ødeleggelsen vi ser.

Et samlet venstrevridd media er den største og mektigste stemmen i denne saken. Våre aviser med Dagbladet i spissen som den mest ekstreme har drevet dette prosjektet på tvers av folke opinionen de siste 20 årene. Media støtter invasjonen av Europa 100%.

Er det feil å omtale masseinnvandringen som en invasjon når vi vet at store deler av Sverige er okkupert, det er bydeler i Sverige hvor myndigheter som politi, sykebil, brannvesenet ikke kan kjøre gjennom, dette er områder hvor folk med feil hudfarge er i livsfare om de sko innfinne seg. Nettopp etnisk svensker kan ikke bevege seg fritt i sitt eget land lenger, de blir offer for rasistisk motivert vold. Dette er områder hvor svensk lov opphører mer dag for dag.

Hvem står bak dette prosjektet, hvordan kan et land som Sverige har politikere som har satt som mål å ødelegge by etter by og bygd etter bygd i sitt eget land. Dette hadde aldri vært mulig om Svenske aviser ikke var mer radikale en de mest radikale politikeren. Media er drivkraften bak dette.

Dette er fruktene av multikultur som et samlet media i Sverige og Norge vil frelse det tidligere homogene samfunnet med. Ytringer mot denne fane saken til venstresiden blir slått hardt ned på. Navnekalling er beste forsvar for å slippe debatten, rasist, fasist nazist, nettroll.

At fredelige Sverige er voldtekts hovedstaden i Europa får lite overskrifter i media, sånn statistikk skal neddysses og skjules sammen med kriminalitets statistikk og stigende antall sosialklienter som resultat av innvandring. Folk i vesten er blitt fortalt at vi kan ikke pusse tenner en gang uten massive innvandring fra 3 verden.

Våre gamle tradisjons fylte fredelige samfunn vil forvitre hvis vi ikke øker innvandring. La verdens fattige og kriminelle velsigne vårt samfunn med kriminalitet, særlover og parallell samfunn. Media vil ha oss til å tro at det er rakket forskere og hjerne kirurger som fosse over grensene og etablerer paralelsamfunn i Norge. Uten disse stopper Norge. At det kan finnes en og annen terrorist celler blant alle de resurssterke folkene er en liten pris å betale for volden, kriminaliteten og trygdemisbruket vi får med asylstrømmen.

Som i resten av Europa er det media som driver frem dette multikulturelle prosjektet akkurat som i Norge, det er media ene og alen som er den største bidragsyteren til dette. Skal man tro media er nordmenn utelukket positive til alt av multi kultur, det finnes noen få nazister her og der som er unntaket, kommentarfeltene i landets aviser avslører selvfølgelig løgnen, dette har resultert i mindre muligheter til å kommentere under artikler i landets riksaviser og lokal aviser.

 Hvis du er i tvil om hvem som setter agendaen så se på medias febrilske krumspring for å holde liv i det radikale uvesentlige partiet SV. Det går ikke en dag i aviser uten store flotte bilder av Audun Lysbakken hvor han fremstilles som en viktig bidragsyter til at ting går riktig for seg i landet.

Media sørger for å sette agenda, skjule informasjon og villede norske folk, med å vinkle og justere sannheten til å passe deres agenda. Her skal det ensidig fokuseres på det positivet med innvandring, og det negative skal skjules og nåde dem rasister, nazister eller andre nett troll som stiller spørsmål ved dette.

Vi vil alltid har venstrevridde krefter i samfunnet, men i Vesten er det venstresiden som setter premisser for debatt og hvem som får delta i debatten og hvordan dette skal vinkles, ingenting av dette hadde vært mulig uten et unisont samlet media med en venstrevridd agenda.

Det er for mye negative holdninger til artikler som omhandler innvandring, nettroll er blitt det store skumle monsteret som må bekjempes. Kommentarfeltene gir jo ikke inntrykk av at folk ikke har noe positive erfaringer med å bli en minoritet i eget land. Folket betaler for denne kommunist propagandaen, det er statsstøtte som holder liv i propaganda apparatet. Er det etnisk norske forbrytere det handler om er det førsteside sak med en gang, mens er det omvendt så gjøre avisene det de kan for å dysse det ned. En norsk 14 åring jente gjengvoldtatt på vei hjem for skolen, så er overskriften i avisen at en etnisk norsk gutt banket opp en utlending i taxikøen, var det rasistisk motivert vold spekulerer journalistene i, oppfølgings saker hvor politikere uttaler seg om den voksende rasismen i landet er et faktum.

Fenomenet «White flight» er kjent ra USA, enten vi snakker om nabolag, eller større områder opp til de største byene er trenden lik, med en gang hvite folk blir en minoritet så flytter de til et område hvor de blir en del av en majoritet, hvite folk kan ikke leve som minoriteter de selge hus og pakker sine saker og flytter så langt som nødvendig for å unngå for mye multikultur.

Dette blir ofte omtalt som rasisme for fenomenet gjelder ikke andre veien, de fleste ikke hvite folk kan ikke flytte inn i hvite land eller nabolag fort nok, de risikerer liv og lemmer for å komme dit, bare økonomi som stopper dem. Hvem vil vel være en minoritet, hvem vil sende sine barn på en skole hvor de blir en minoritet, svaret er de aller fleste vil være en minoritet i Europeiske samfunn, men etniske Europeere skyr dette som pesten, verken journalistene som elske multikulturell eller politikere som brenner for innvandring er ikke interessert i multikulturell rundt egne dører, dette er for folk flest men ikke for meg. Så en ting kan vi være sikre på, multikulturell er et hvelvet på jord for hvite folk verden over, så hvorfor jobber media for å gjøre nordmenn til en minoritet i eget land. Hva er fordelene som venstresiden i media strever mot. Uansett er det viktig at folk gjenkjenner medias rolle i dette, den 4. statsmakt er drivkraften og alene grunnen til at denne galskapen er satt i system. Idiotiske politikere med holdninger uten fornuft vil vi alltid ha, men det er kun media som kan legitimere, glorifisere og aktualisere disse forvirrede individene og presentere dem som moderne geni erklærte frelsere, eksempel Audun Lysbakken og det som verre er. Dagsorden blir satt av media, og media har sin helt egen agenda.

 

Norges IQ synker

Vestens synkende gjennomsnitts IQ er tidligere omtalt gjeldende for Norge i Dagbladet på en feil og villedende måte, helt i tråd med avisens vanlige strategi. Gjennomsnitts IQ i Vesten er rundt 100, dette er gjeldene for nord Europa tidligere i USA og Australia. Eksempelvis er gjennomsnittet i Pakistan på 89. Dagbladet klarte å skrive en hel artikkel om beviselig syknede gjennomsnitts på IQ i Norge, uten å peke på innvandring som en årsak til at gjennomsnittet synker i Norge. Men det sier seg vel selv at når Norge importerer folk fra områder med lavere gjennomsnitts IQ så vil dette til slutt påvirke snittet i Norge.

Artikkelen i Dagbladet konsentrerte seg om miljø faktoren, dagens ungdom er for bortgjemte og har det for godt, den nye ungdomskulturen er fordummende. Vel faktum er at miljø spiller mindre rolle enn arv i denne sammenheng. Og man har den IQ mann er født med uten å kunne påvirke dette etter puberteten.

Sannheten er at det finnes ingen fullt fungerende demokratiske velferdsstater i noe land eller område hvor gjennomsnitts IQ er under 90. Det er umulig å få noe samfunn å fungere hvis gjennomsnittet er for lavt. Samtlige velferdsstater i verden henger sammen med høy gjennomsnitts IQ. Dette har venstresiden prøvd å bortforklare på beste måte. Det hadde jo blitt nedlagt en hel rekke organisasjoner som lever av skattepenger og som jobber for sosial rettferdighet hvis dette kom ut. Er folks posisjoner i samfunnet basert på deres evner og ikke urettferdig oppførsel og rasisme plutselig.

Og med tanke på hvor lett asiatiske innvandrere kommer gjennom den kulturelle og språklige barrieren i nye samfunn, er IQ er kanskje en naturlig forklaring på at innvandrere fra 3 verden ikke lykkes like godt i vestlige samfunn, eller at samfunnene i 3 verden ikke akkurat er lykkeland.

Nei da er det bedre med pseudovitenskapelige sosialantropologiske overkompliserte artikler som snakker om kultur, mat og vindretning som årsaker for forskjeller i land og kulturer. Men hvorfor ser China town ut som en liten bit av Kina uansett om den ligger i USA, Europa eller i Thailand, hvorfor ser store dele av Detroit ut som Afrika. Er det fordi demografien i et område endrer seg med antallet etnisk folk som lever i området. Når pakistaneren i Oslo klager på at Oslo snart er mer pakistansk enn Pakistan beror det på at antallet pakistanere i Oslo begynner å bli en majoritet.

Mann kan lese i Dagbladet om den stakkars Londons ordfører Boris Johnson som påpekte dette faktum, at det alltid vil være forskjeller på folks inntekt, og status i samfunnet, nettopp på grunn av folks evner er forskjellige. Dette passer selvfølgelig ikke inn i venstresidens egalitære filosofi om at alle ujevnheter skyldes rasisme, kvinneundertrykkelse eller ondskapsfulle strategier for å holde gode folk nede.

Boris Johnson ble i altruismens navn uthengt i all media for nettopp dette utsagnet. Godt gjenfortalt i Dagbladet beskrives det at ordføreren ble konfrontert med spørsmål fra IQ testen uten å kunne svare. Videre oppfordrer artikkelen folk til å ta samme IQ testen selv med en link til testen i Daily Telgraph.

Alle som har testen sin IQ vet at IQ tester består ikke av spørsmål, dette er en måte å villede folk på fra venstresiden i media. En IQ test består kun av bilder og figurer. Og uansett hva venstresidens røde kamerater vil ha deg til å tro, så er IQ testing en gammel utprøvd vitenskap som faktisk stemmer meget godt, og uansett hvilket språk eller kultur mann har sitt opphav i så er figurer og mønster et universalt språk.

En IQ test er designet for å ikke gi fordeler basert på mengde utdanning eller kulturellere bakgrunner, den baserer seg på mønster gjenkjenning.

Dagbladets artikkel avslutter med å poengtere at det finnes andre måte å måle folks evner på uten å fortelle hvordan eller hvilke.

Om man ser korrelasjon mellom gjennomsnitts IQ og andre faktorer som gjør samfunnet fungerende, utdanning, deltakelse i arbeidsmarkedet og kriminalitet for eksempel så stemmer disse tingen ganske bra overens. Uansett hvor man reiser i verden vil de med lavest IQ og høyest testosteron produksjon være den delen av befolkningen som er sterkes representert innafor fengselsmurene.

Når man snakker om gjennomsnitt eller vitenskap som ikke stemmer med venstresidens agenda vil strategien til venstresiden basere seg på å finne unntak og presentere disse som regelen, for så å hevde vitenskapen er dårlig eller direkte feil.

Et helt hypotetisk eksempel er at man tar det faktum at kvinner har mindre føtter enn menn og ser for seg at dette ikke passer inn i venstresidens agenda om at alle er helt like, så vil neste avis oppslag være et bilde av en kvinne og en mann hvor kvinnen har større føtter enn mannen, dette unntaket vil da fungere som bevis på at menn i snitt ikke har større føtter enn kvinner. Og at kjønn er en sosial konstruksjon.

Men den dagen IQ gjennomsnittet i Norge er under 90 så er det slutt på fungerende demokrati og velferd.

Og venstresidens politikere sammen med media jobber daglig desperat for at ikke denne dagen komme fort nok 

 

 #IQ #Velferd #Innvandring #kultur #Test #Bevisstgjøring #Kjønn #Kvinner #Design #Arbeidsmarkedet #Dagbladet #artikkel #føtter #Mønster #Norge #Menn

Feminister - kvinner som hater hvite menn?

 Vestens feminister bruker mye tid på å skjemme og mistenkeliggjøre den hvite mann, feminister er veldig åpne for å vise solidaritet med Islam eller minoriteter fra 3 verden som dominerer voldtekts statistikker og har usunne kvinne syn. Feminismen elsker og hyller menn fra 3 verden, voldtekts kulturer og samfunn hvor kvinner ikke får synes. Når muslimer sier rett ut at lettkledde kvinner ber om å bli voldtatt er det stilt fra det feministiske hylekoret. Da marsjerer feminister med tilslørte ansikt i solidaritet til Islam heller.

Media gjør hva de kan for å skjule hvem som dominerer voldtekts statistikken i Norge eller vesten generelt, men med litt kritisk tekning så skal det ikke være vanskelig å ser det åpenbare.  Det er jo obligatorisk i Danmark og sende nye voksne landsmenn på kurs for å lære dem at voldtekt er feil. Dette er selvfølgelig totalt bortkastet tid.  Dette er ting som førsteklassinger intuitivt forstår, vold, voldtekt og stjeling er ikke bra, har man ikke forståelse for dette i første klasse vil man aldri lære det senere i livet.

 

Feminismen i vesten er utsatt fra et privilegert ståsted, det er ikke tuftet på annet enn manns hat, fra verdens mest privilegerte kvinner i den mest kvinnevennlige kulturen verden har sett.

Jo ting kan alltid bli bedre men er forakt mot hvite menn løsningen, vær gang kvinner ikke lykkes så er det på grunn av menn i vesten som holder dem nede.

 

Hvorfor har verden aldri sett kvinnelig sjakkmestere på høyeste nivå, er det på grunn av at sjakk verden er en gutteklubb som holder kvinner ute?

Jeg vil tro at utøveren av sjakk i verdens klasse hadde sett på kvinnelige kollegaer og motstandere som et kjærkomment innslag, i et ellers ganske traust miljø av ruteskjorter og press i buksene, men dessverre er det til nå ennå ingen kvinne som har hatt evner til å hevde seg i toppen på denne grenen. Men feminister mener det skyldes ikke kvinner selv og deres evner innen sjakk, dette er ukultur og overlagt strategi av hvite menn satt i gang for å holde kvinner ute og nede.

 

Feminisme er en ødeleggende kraft som setter kvinner og menn opp mot hverandre.

 

Vår viktigste jobb i samfunnet er å ta vare på neste generasjon, våre vakre barn som skal arve verden etter oss, barn trenger veiledning og kjærlighet, ingen er bedre rustet enn kvinner til denne oppgaven. Naturen lærer kvinner gjennom lek til å forberede seg til mors rollen fra tidlig alder, men hører mann på feminismen så er jenters lek med dokker et produkt av samfunnets konspirasjon til å lære kvinner opp til å være hjemme med barna, mens menn er ute og har det moro.

 

 Ja den mest givende og viktige jobben i samfunnet blir sett ned på. Kvinner som er hjemme med barna og ikke jobber blir sett ned på av sine medsøstre. Det er blitt en dritt jobb og ta seg av egne barn, kun kvinner som er tapere og dominert av menn som tar seg av barna. Det finnes nok av menn som ikke forsørger eller stiller opp for barn og familie i vårt samfunn, det finnes ingen større skam enn menn som ikke kan forsørge for egne eller vise respekt for en kvinnes hengivenhet til mors rollen. For det er ingen lett jobb, men en veldig givende og viktig jobb.

 

Folk snakker om å finne lykken i livet, men livet handler ikke om å være lykkelig, det er når man setter seg selv til side og lever hundre prosent for andre eller en sak større enn seg selv, man virkelig lever. De folkene som uten tanker for egne sikkerhet følger sin drøm, pionerne som besteg Mount Everest for første gang, ser mann for seg at de var lykkelige mens de hang i selen mer rim i skjegget hundrevis av meter over bakken?

Det var nok ikke lykke som stod i hodene deres? De første som fikk reise til månen, var det lykken som fikk dem til å ta store sjanser og reise fra familie og venner ut av jordens atmosfære. Nei lykke og bekvemmelighet hadde ingenting med saken å gjøre, når folk virkelig lever er ikke lykken i sentrum, når noe er større og mer oppslukende enn ens egen komfort og lykke da først lever mann. Det er ingen mangle på hengivenhet til oppgaven eller evne til å ofre sin egen lykke når mann oppdrar egne barn, det er livet som er verdt å leve, både for menn og kvinner. Når en sak er større og viktigere enn en selv, da lever mann.

Det er når mann ofrer alt av seg selv for egne barn livet gir mening. Mødre og fedre er villige til å ofre livet for sine barn uten betenkings tid. Det er å leve.

Men gjennom feminismen er dette blitt omgjort til noe mindreverdig og sett på som bortkastet, tenk å ofre sin egen karriere for egne barn. Vi trenger gode mødre som aldri før og vi trenger enda større respekt for den viktige morsrollen. Far kan ikke være mor og mor kan ikke være far, det finnes kjønnsforskjeller fra naturens side til tross for at feministisk media vil ha oss til å tro at alt vi ser er sosiale konstruksjoner.

Mann skal alltid være raus med komplimenter og ros både til mannlige og kvinnelige kollegaer, men ingen fortjener mer positiv oppmerksomhet en dedikerte mødre og fedre for den saks skyld.

Ellers jobber feminismen for at kvinner skal få lov til å selge sex, mens menn skal arresteres for å kjøpe det som kvinner lovlig kan selge, hele den skitne industrien ville vel hatt et vanskeligere liv om dette var ulovlig å både selge og kjøpe sex.

Feminisme kjemper for kvinner rett til å bestemme over egne kropp, så sant de ikke har vakker kropp som de bruker til undertøys reklame eller stripping som igjen kan føre til at menn får glede av kvinner med flotte former og riktige dimensjoner.

Feminismen er stort sett bygget opp av single, bitter og forvirrede kvinner som hater hvite menn, og ingen logikk men manglende kunnskap og liten eller ingen innsikt i livets realiteter er grunnlaget for deres ideologi.

Hva om vi kjønns kvoterer piloter, litt lite kvinnelig piloter i verden, det trenger ikke ha gjort det like bra på flyskolen eller være like gode til å håndtere flyet, det viktigste er vel at vi har en jevn fordeling av kjønn i alle roller i samfunnet også innafor flyger yrket.

Hva som om kvaliteten på pilotene synker litt, det må da være en liten fille ting i forhold til total likestilling. Det er jo samfunnets feil at jenter leker med dokker mens guttene leker med fly i barn årene. Kvinnelige piloter og mannlige flyvertinner må være et mål for 2016.

At homofile moteskapere ødelegger kvinne idealet med sine radmagre modeller med formløse guttekropper, føre til anorexi og bulimi for unge jenter og voksne kvinner er ikke en sak for feministene. Nei hvite heterofile menn som lykkes i samfunnet er hoved fienden.

Feminisme er en ødeleggende idelogi basert på vrangforestillinger og hat mot hvite menn.

 

 Spektakulær galskap! Verneplikt og kvinner?. 

 

Under likestillings fanen er det nå blitt vanlig med kvinner i militæret, dette er et tegn på hvor liberale og gode vi er i vesten. Nå skal mennene være hjemme med barna mens kvinnene er ute å kriger for fedrelandet. Det som tradisjonelt var forbundet med testosteron og muskler er nå blitt en arena for kvinner som søker spenning i hverdagen. Det kan finnes illusjoner blant folk om at det norske forsvaret er noe annet enn en vits, det finnes seriøse avdelinger innafor militæret, men under en invasjon vil neppe det norske forsvaret yte noe motstand uansett. Men et forsvar må vi jo ha.

 

Men hvis vi ser vekk fra de åpenbare problemene, som med naken bading i snøen eller deling av telt og toaletter, noe som allerede har skapt overskrifter i norske media.

Men sett at det ble krig, kvinner som bærer skadete mannlige soldater som er nesten dobbelt så tunge som dem på ryggen mens de skyter på fienden, se for oss et kompani med kvinner mot et kompani med menn, har vi sett så mange kvinnelige helter fra Hollywood nå at vi tror dette hadde blitt en kamp? Militæret i USA har spesial bårer med ekstra sele for å lette bruden på kvinner som skal frakte skadde medsoldater, det legges til rette for lettere våpen så de ikke blir så tungt å bære for de mindre muskuløse kvinnene. Her er det ikke snakk om å tilpasse seg militæret som for gutta, her tilpasses miljøet og aktiviteter for kvinner.

Mens stortinget gjør det de kan for at kvinner skal føle seg velkommen i forsvaret, utvidelse av toaletter og bad, vekk med pissoarer, bedre tilpassing av utstyr og bekleding. Senkning av krav og redusering av løyper.

 

Et godt eksempel er Tippeligaen, hvorfor skal ikke kvinner få spiller i tippeligaen, kan det være riktig å ha segregerte ligaer for kvinner og menn i det moderen likestillings samfunnet, hva blir det neste liksom, egen svømmehaller for kvinner? Hvorfor ikke la kvinner få prøve seg i tippeligaen, vi kan jo gjøre som militæret og senke kravene, tilpasse herrefotballen til et mer kvinne vennlig miljø.

Nei det går ikke folk med på, det kan jo føre til et svakere lag og videre ende med tap av fotball kamper, der går grensen for hvor mye likestillings tull folk finner seg i. Men å ende opp med et svakere forsvar eller tape krigen er en liten pris for likestilling.

 

Det finnes ingen erstatning for testosteron og muskler på slag marken, blir det alvor trenger vi fysisk og psykisk sterke mordere som soldater. Israelske militæret gikk vekk fra å ha kvinner på slagmarken, medsoldatene kunne se og høre skrikene fra mannlige medsoldater uten at det affiserte dem noe videre i krigføringen, mens hylende eller gråtene kvinnelige medsoldater fikk dem til å forlate oppdraget og prøve å hjelpe, trøste sine medsoldater av motsatt kjønn.

Ja menn takler ikke kvinnelige medsoldater i en strids situasjon, derfor ble det uaktuelt å sette kvinner på slag marken.

Militæret i USA har prøvd å skjule og undergrave et stort problem med voldtekter i militæret sitt etter kvinner ble en større gruppe i militærleirene rundt forbi. Mann tror videre at dette er et forbipasserende problem, da gutta bare får se kvinner i strid vil de få mye større respekt for dem og se på dem som likeverdige og ikke tenke på å voldta dem eller se på dem som potensielle sex partnere.

 

Hvor absurd dette enn måtte virke er fornektelse og undertrykkelse av menneskelig natur, blitt svar på det fleste utfordringer i likestillings samfunnet.

Og man kan tenke seg senario med kvinnelige krigsfanger i fiendens klør, dette er tanker mann helst unngår å reflektere mye rundt av åpenbare årsaker.

Når en fregatt går ned er det ingen som roper kvinner og barn først over høyttaleren, når det er alvor og det ikke lenger handler om et eventyr for selvrealiserende unge kvinner som søker spenning, hva da?

 

Det finnes nok mange unntak hvor kvinner passer perfekt inn i forsvaret, men at man går ut og finner en kvinne som er høyere enn en mann vil aldri forandre det faktum at menn er høyere enn kvinner.

Så mens spenningen i verden øker med trusselbilde Russland og Islam, bruker stortinget millioner av skattebetalernes kroner på å senke krav og kvalitet på det norske forsvaret under likestillings politikken
#Kvinner #Barn #Menn #Familie #Militæret #Forsvaret #Stortinget #Likestilling #Media #Islam #Respekt #Sex #Miljø

hits