Den største løgnen!

Multikulturalisme er som regel brukt I vesten som en positive betegnelse på innvandring fra 3. verden inn i vestlig land. Multikulturell påvirkning gjør samfunnet sterkere og gir innbyggeren i samfunnet mer åpne sinn og en bredere innsikt i andre kulturer. Under denne fanen må vestens vert nasjoner gledelig ta imot innvandrere fra 3 verden med åpne armer. Å stille spørsmål ved det multikulturelle prosjektet er rasisme innafor den politisk korrekt sfæren i vestlig verden, det er ikke mangel på negativt ladet ismer for å beskrive den som tør stille kritiske spørsmål ved innvandring fra 3 verden inn i vestlige land. Ser man norsk medias håndtering av dette blir det veldig åpenlyst, Islam kritiske røster blir i norske aviser omdøpt til Islamfiendtlig, dette er samme retorikk som fundamentalister innenfor Islam selv bruker, kritiserer mann eller stiller spørsmål er mann en fiende, dette er selvfølgelig en veldig antidemokratisk holdning fra vårt eget media, Mann kan undre seg hvorfor den 4 statsmakt eller såkalte beskytter av ytringsfrihet tar til seg den fundamentalistiske retorikken til radikale islamister. Hvordan kan vår egen forkjemper for ytringsfrihet stemple sitt eget folk fiender for å stille kritiske spørsmål rundt viktige ting i samfunnet som påvirker dem daglig?

Det er bygget opp en stor industri rundt flytting av folk uten fra og inn i vesten, og det jobbes politisk og privat for å stadig akselerere hastigheten og mengden på antall mennesker som må integreres inn i vestlige samfunn. At befolkning utfor vesten vil inn i et samfunn hvor det aller fattige er overvektige, er selvfølgelig forståelig fra deres stå sted, men til tross for de store synlige negative innvirkningene denne innvandringen har på vestlig sivilisasjon, er det vestlige medias store jobb å selge dette inn som utelukket positivt og berikende for samtlige nasjoner som rives i stykker av innvandring.

Verktøy media tar i bruk er løgn, utelukket positiv vinkling og overlagte strategier for å skjule alle av de mange og overveldende negative aspektene med multikultur og sist men ikke minst, navnekalling og offentlig uthengning av motstandere, eller fiender som de selv kaller det.

Det er faktisk lite om ingenting positivt eller berikende som kan nevnes ang multikulturelle innslag fra 3 verden, for noe samfunn i Europa eller Amerika i dag. Likevel er den politisk korrekte holdning til dette utelukket positiv, på tross av at all logikk, statistikk og historie viser annerledes. At vårt landslag blir bedre i fotball er ikke bra nok, når skoler blir dårligere, noe som er vitterlig bevist og undertrykket av media i Sverige. At samfunnet blir mer farlig til den grad at vestlige kvinner kan nesten ikke ta taxi alene i vårt samfunn er en liten pris å betale for berikelsen fra andre kulturer. Mer utvalg på kulturelle innslag som mat, musikk og forståelse for eksotiske skikker er ofte de vanligste argumentene. Hvis det var noe logikk i dette så sko kanskje 50% av befolkning in Norge være italienere, da grandios sa selger så godt, og ikke minst Taco kvelder, hvordan har vi fått taco inn i vår kultur uten å ta imot tusenvis av meksikanere vært år?

Det er selvfølgelig fullt mulig å bli inspirert av andre kulturer, uten å ta imot de fattige og kriminelle fra kulturen inn i vårt eget samfunn. Japan regnes ofte som det samfunn som er mest nysgjerrige på andre kulturer og er flinke til å implementere de positive aspektene ved andre kulturer inn i sin egen, til tross for at Japan praktiserer lite eller ingen form for innvandring til eget land. Så det fleste argumenter rundt positive sider ved multikulturelle samfunn fungerer som en dårlig unnskyldning for fri innvandring til vesten. Går man litt kritisk til verks er dette som regle holdninger basert på alt annet enn logikk.

Å sende norske/vestlige soldater ned til Midtøsten for å kjempe mot totalitære og ødeleggende ideologier mens mann jobber for å implementere dette inn i eget samfunn kunne kanskje beskrives som komisk hadde det ikke vært for de alvorlige konsekvensene det medfører.

Forskjellige, meninger, religion eller etnisitet er ingen styrke i et samfunn, det er tvert imot en årsak til konflikt og hat. Det betyr ikke at et samfunn hvor alle er helt like er det perfektet, men blir forskjeller for store og verdier eller meninger blir for motstridende i et samfunn, kan samfunnet splittes og konflikter basert på ulike interesser kan oppstå. Multikulturell sameksistens har vært grunn til konflikt helt tilbake til Romerrikets storhets tid frem til i dag over hele verden uansett hvordan man velger og se på det.

Felles verdier i et vært samfunn er en forutsetning for utvikling av moderne demokratier og en fungerende velferd stat. Dersom innbyggerne ikke knytter sin identitet til sin stat, er det vanskelig å mobilisere dem til handlinger til fordel for staten og samfunnet vil bli ødelagt fra innsiden.  Så hvorfor er det blitt et prosjekt å fyller vestlige land med så mye forskjellige folk som mulig på kortest mulig tid?

Det finnes ingen demokratiske velferds stater ut forbi vestens grenser. Og i dag jobbes det intenst for å rasere dette.


#Innvandring #Islam #kvotering #Multikultur #Kvinner #Menn #Norge #Kultur #Stat #Vg #Dagbladet #Samfunnet #Radikale #Mat 

hits