USA og Europeiske land


USA og Europeiske land er alle mans eie og det er snart moralsk forkastelig å dyrke alt annet en kulturer fra 3 verden i disse nasjonene. Vesten skylder sine land og ressurser til resten av verden er den ikke rasjonelle men etisk korrekte holdningen vi indoktrineres med daglig gjennom media i vesten.

 

Ser vi for oss at europeiske folk oversvømmer Midtøsten, samt ved ankomst stiller er rekke særkrav, ber om kirker bygget på innbyggernes bekostning, forlanger maten slaktet på en dyrevennlig måte, forlanger at islam skoler legges ned da de oppfattes som støtene, eller at de kutter ut Islam skoler og lærer elevene om alle religioner i tillegg til Islam, det hadde vært veldig vanskelig og overbevise innbyggeren i et hvilket som helst land i Midøsten om at dette er positivt for dem. Hvis europeeren som nettopp har flyttet inn snakker åpnet om å etablere en kristen stat mens de forbanner seg over Islam samt nyter godt av gjestfriheten i landet, hadde kanskje forståelsen av multikultur endelig blitt forståelig for en befolkning utfor vestens grenser også.

 Hadde vi fortalt dem at samme regle gjelder for dere som for oss, vi har ikke lov til å etablere grenser basert på etniske folke grupper eller religion i Europa og Amerika, at det å dyrke sin egen kultur uten å omfavne andres kulturer med samme respekt er moralsk forkastelig.

Hvis Europeeren i tillegg hadde dominert kriminalitet statistikken og sett på kvinnene som dekket seg til med niqab eller burka som fritt vilt voldtektsoffer og mindreverdige, hadde det nok blitt enda vanskeligere å overbevise dem om at disse fremmede var en kultur berikelse.

Europa og Amerika er i samme situasjon hva angår innvandring. USA er under invasjon fra Mexico, ny ankommende mexicanere forlanger undervisning på sitt eget språk og alle offentlige papirer og informasjon må være på spansk, de snakker også åpnet om at de har som mål å bli majoritets befolkningen i Amerika og den økte innflytelsen politisk og kulturelt dette medfører er et nærliggende mål for dem. Mens den europeiske befolkningen som er i overtall og er direkte avstammet fra grunnleggerne av Amerika har som mål å bli en minoritet og skal feire deres synkende antall og forminskende innflytelse i sitt eget land.

Det hadde blitt en vanskelig oppgave å overbevise en hvilken som helst nasjon utfor vesten om at dette skal tolkes som noe positivt for dem om situasjonen var omvendt. Dette er et av særtegnene til hvite folk, det og dyrke sin egen kultur eller jobber for egne interesser som et folkeslag er umoralsk, det og sette seg selv til side og oppgi sin egen kulturelle identitet for å ikke støte andre kulturer i sitt eget land er en tilstand som kun rammer hvite folkeslag.

Det kommer helt naturlig for alle andre folkeslag og dyrke sin egen kultur og jobbe for egnes folk interesser, det ville vært et overgrep og be dem la være å fremme egen kultur og interesser i sine egne land, mens Europa og Amerika er det paradoksalt nok helt motsatt.

Og dette skal være den ultimate berikelsen et land kan oppnå, nemlig å gi fra seg innflytelsen som majoritets befolkningen i et land medfører og hadde det vært omvendt så er det vel tvilende at meksikaneren hadde sett på dette like positivt som den amerikanske befolkningen i dag gjør.

Enhver person vil selvfølgelig ikke ha noe motforestillinger om at Pakistan er et land for pakistanske folk hvor de kan utvikle seg og sin egen kultur uten innblanding fra ytre krefter, klart brudd på menneskerettigheter er en annen sak, men et vært land må ha rett til sin egen suverenitet, det ville blitt tolket som et stort overgrep om sanksjoner sko ramme noe land som ikke praktiserer masseinnvandring eller multikultur og religionsfrihet utfor vestens grenser.

Japan for japanere, Pakistan for pakistanere, Mexico for meksikanere er helt legitimt og proklamere men prøv å si høyt Norge for.......

 

Ja det er ikke lov å si høyt da mann kan støte hvem som helst, folk kan får permanent hevet øyebryn og hjerteinfarkt om disse ordene blir ytret høyt. Om man på noen måte peker på vestens åpenbare overlegne kulturelle og teknologiske bidrag til verden er mann i fare for å bli stemplet som rasist, fascist eller nazist.

Nei her må vi nedtone vår overlegenhet og heller omfavne mindre begavede kulturers nesten uvesentlige bidrag til verdensarven. Vestlig kultur blir ofte omtalt som den verste kulturen verden noensinne har sett, krigersk og imperialistisk. Hvite folk er nesten kreditert som oppfinnere av slaveri og undertrykkelse alene i dag, Hvit er nesten et synonym for rasisme i akademiske miljøer verden over i dag.

 

Mann kan omtrent få helsestatus for åpnet å kritisere hvite folk uansett hvilken folkeslag eller kultur mann kommer fra i dag, det er politisk korrekt og fordømmer vestlig kultur i media og akademiske miljøer. Mann kan bli oppfattet som rasist hvis man ikke gjør det. Til tross for en felles oppfatning om at negative stereotypiske fremstillinger av en vær kultur eller etnisitet er ondskapsfullt gjelder dette ikke for hvite folk, snarere tvert imot er det politisk korrekt med negative stereotypiske fremstillinger av hvite folk.

En vær form for stereotypisk oppfatning eller fremstilling er faktiske sannheter, enten de er positive eller negative, men ikke alt passer inn i den politisk korrekte sfæren. Hvite folk har skylden for lidelsene i Afrika og elendigheten Midtøsten, hvite folk har skylden for korrupsjonen i Sør-Amerika, hvite folk blir omtalt som det verste som kunne skjedd verden, det er ingen som stopper eller fordømmer deg om du vil bringe denne holdningen videre, men om man påpeker hvites folk overlegne teknologiske og kulturelle bidrag er mann rasist, eller nazist. Dette er den politisk korrekt tolkningen av verdens historien, vil man unngå den offentlig gapestokken og beholde jobben, samt sitt gode navn og rykte sverger mann blindt til denne dogmatiske verdensanskuelsen.

Mens verden opplever overbefolkning er vestlig folk i sammen med Japanere og Koreanere i en annen situasjon, dette er befolkning som i likhet med hvite ikke har en bærekraftig fødsels rate. Trenden er at jo bedre et samfunn fungerer, med tanke på økonomisk fordeling, kriminalitet, utdanning og gjennomsnittlig levealder jo mindre barn sette til verden i denne bestemte kulturen, mens jo dårligere stilt et land eller område er jo mer barn produseres det. Hvis vi setter denne trenden i sammen med den økte andelen velferdsflyktninger vesten opplever er det ingen god framtidsutsikter for vestlige sivilisasjoner. Det er kanskje på tide å våkne opp fra den multikulturelle drømmen og se marerittet som realiteten har blitt. Så slipper våre fremtidige generasjoner og vokse opp som minoriteter i egne land. De fattige og trengende er i kraftig overtall på verdens basis, det blir feil og importere disse inn i de underrepresenterte fungerende samfunn i verden.

hits