De mest foraktelige tanker


 

Er det mulig å etablere en moralsk støtte til bevaring av Europeiske mennesker som gruppe, er det mulig å snakke om menneskerase uten å blitt møt med fordømming og forbannelse. Dette er fullt mulig for samtlige folke grupper å jobbe for egne interesser eksklusivt for seg og sitt folk, det er kun hvite mennesker som har overbevist seg selv om at de har ingen egenartede egenskaper som gruppe eller at det å hentyde at gruppen eksisterer eller at folk med Europeisk avstamning har egne interesser er en forbrytelse, Det å utrykke noe om hvites folk skjebne blir ansett som moralsk forkastelig. Dette er tanker og holdninger som anses for de mest alvorlige forbrytelser mann kan tenke seg. Mann kan ikke være hvit og være bevist på det, det er en moralsk styggedom som karakteriseres som ren ondskap.

Selv om kulturer er stadig i forandring er ikke menneskes natur det, mennesker har en naturlig stamme mentalitet som et resultat av utvikling i små grupper gjennom årtusener. Det finnes menneskelige grenser for lojalitet og tilhørighet i et individ og for et samfunn. Mens mange vestlige snakker om seg selv som verdens borgere, du finner ikke mange asiatere eller afrikanere som ser på seg som verdens borgere, dette er et vakkert ideal, men tilsynelatende umulig å oppnå i praksis. De aller fleste individer eller den største delen av en befolkning har en naturlig tilhørighet og lojalitet til en større gruppe mest lik dem selv, dette er helt naturlig. Vår første prioritet er selvfølgelig til vår nærmeste familie, utfor det vil folk ha en følelse av lojalitet til deres språk, religion, stamme, nabolag og så videre.

Men trenden man ser i store multikulturelle samfunn er lojalitet til sitt eget folkeslag vokser seg sterkere i multikulturelle samfunn, USA og de mange rase relaterte problemene som oppstår er et meget godt eksempel på dette. Rase er på mange måter en forlengelse av familie båndene, Europeiske folk er genetisk mer i slekt med hverandre enn de er med andre folke slag, dette er synlig åpenbart men går mye dypere enn bare utsende. En vær menneske gruppe har fellesnevner i atferd som er tiltrekkende for andre medlemmer av gruppen.

Den mest naturlige utvidelsen av tilhørighet et individ føler begrenser seg som regle til folk som er lik enn selv. Men en gang mann går ut forbi gruppen blir en vær form for assimilering og lojalitet vanskelig og komplisert, da dette går imot vår naturlige og biologiske søken etter slektskap. Vi er lojale mot vår familie for vi er i slekt med vår familie, det vil derfor være mer naturlig å føle lojalitet med folk som er mer genetisk like enn selv. På grunn av at folke grupper har utviklet seg forskjellig gjennom titusenvis av år, er de drevet i fra hverandre ikke bare i fysisk utseende men også i personlighet og tankemønster. Dette er grunnen til at men beviselig ikke kan plante vestlig sivilisasjon i for eksempel Afrika uansett hvor mange ganger man prøver. Vestlige verdier passer bare ikke den genetiske mentaliteten til afrikanere, det er derfor liten grunn til å tro at vestlig samfunn og dets verdier kan vokse eller eksistere uten en etniske europeiske befolkning. Vestlig sivilisasjon kan kun forvaltes av en befolkning som er en direkte avstamning av befolkningen som grunnlag vestlige verdier.

Uansett hvor europeisk befolkning slår seg ned, enten det er i Nord Amerika, Australia, New Zealand eller Sør Afrika er trenden at de naturlig etablerer en nasjon med visse felles verdier, en egen måte å strukturere samfunnet på, en egenartede måte å leve på, gjennom demokrati, ytringsfrihet og lovlydighet. Alle disse egenskapene er veldig konsistente i de samfunn som etableres av Europeiske folkegrupper. Det er vanskelig å tro at samtlige samfunn bestående av ikke Europeiske folk har store utfordringer med å integrere disse verdiene i sine egne samfunn. Men det er en stor utfordring for ikke vestlige samfunn å ha demokratisk styreform og omtrent umulig å opprettholde en velferdsstat.

Det høres kanskje hjerteløst og grusomt ut men sannheten er at Afrikanske land har gjentatte ganger hatt sjans til å tufte sine samfunn på vestlig prinsipper men et vært forsøk har endt med fiasko.

Det kan virke som det er totalt umulig å få hevet gjennomsnitts levevilkår i Afrikanske nasjoner opp til vestlig standard. Uansett hvor store grupper av Afrikansk befolkning befinner seg, enten i Nord Amerika, Israel eller i Storbritannia finner mann alltid det samme mønsteret av høy kriminalitet forakt mot lovverk og politi og utbredd fattigdom. Det kan dessverre virke som om dette reflektere hvordan de ulike menneske gruppene har utviklet seg genetisk forskjellig. I Amerika ser vi nå konjunkturene av de demografiske forandringene utskifting av en majoritets befolkning medfører i et samfunn, dette er et fenomen som utspiller seg eksklusivt i vestlige land, det er utenkelig at Japan sko slippe inn folk i sitt eget land som et ledd i en strategi for å bli en minoritet i Japan, eller Mexico eller Nigeria for den saks skyld, på grunn av dette skjer utelukket i land med Europeisk befolkning er det kun etnisk europeere som venter skjebnen av å bli en liten ubetydelig minoritet i egne land og verden generelt.

Til tross for at de fleste vet nettopp dette, er det tanke kriminalitet og umoralsk å tenke seg et område hvor Europeiske befolkning kan forbli en majoritet så vestlige verdier kan vokse og eksistere videre. Bevaring av vestlige mennesker og verdier må jo karakteriseres som ekte multikultur. Dette med å fylle opp et samfunn med mest mulig forskjellige folk og kulturer er rasering av kultur. En person fra India som har levd 2 generasjoner i USA, er han fremdeles Inder eller amerikaner? De har selvfølgelig mistet noe av sin kulturelle Indiske identitet men de er ikke amerikanske i den forstand som amerikanere som fysisk og spirituelt stammer fra Thomas Jefferson eller Georg Washington? Nei de blir en mellom ting som Indisk amerikansk eller afroamerikansk eller meksikansk amerikansk noe som egentlig er noe midt imellom. I motsetning til Japaneren i Japan eller Kineseriene i Kina som kan opprettholde en naturlig kultur basert på deres verdier uten interesse konflikter med andre kulturelle verdier. Det foreligger ingen politisk kultur kontroll eller tvunget integrering av nye skikker eller kutymer som skaper politisk debatt og særstiftede lovendringer med splitting i samfunnet for å stimulere samfunnets kulturelle integritet. Disse tingene utvikler seg naturlig i homogene samfunn. Ekte og nye kulturer kan kun vokse og gro i samfunn hvor det ikke er konstant interessekonflikt mellom ideer, kulturer, meninger og innbyggere.

Ekteskap utfor egen folkegruppe og kultur er veldig sterkt propagandert særlig i USA som et ledd i en viktig vei mot multikulturell sameksistens. Til tross for dette er det faktisk giftemål på tvers av etnisitet og kultur meget sjeldent fenomen, det er ikke naturlig for folk å gifte seg utfor sin egen kultur eller folkegruppe, rundt 10% av alle ekteskap i USA er av denne sorten, og kun rundt 4% av Europeiske befolkning gifter seg utfor egen gruppe eller kultur. Hvorfor er dette så uvanlig til tross for massiv propaganda og oppfordringer fra politisk grupperinger og media. Realiteten som eksisterer fremdeles på tross av massiv propaganda viser at det er helt naturlig å stifte familie bånd innenfor de genetiske og kulturelle rammer som mann gjenkjenner. Folk har en naturlig preferanse for folk som er lik dem selv, og at det finnes et naturlig ønske om at avkom skal ha samme utseende og kvaliteter som en selv og sine forfedre hadde. De fleste vil oppfatte det som rasistisk hvis hvite folk sko ytre at de ønsker hvite barn, selv om dette synlig helt naturlig utspiller seg rundt oss er det sett på som umoralsk og si dette høyt i noe sammenheng. De fleste ville føle skam over og si deres mest naturlige ønsker i livet angående egen familie. Hvordan er det mulig å føle skam over dette, og hvorfor er det kun etnisk hvite som må skamme seg over dette. Hvorfor må hvite folk skamme seg over og si høyt at de vil ha barn som både fysisk og psykisk ligner dem selv og dere beste foreldre. Sannheten er at det finnes utallige homogene samfunn verden over i dag, men ikke i noen vestlige sivilisasjoner lenger. Et vært land med majoritet av Europeiske befolkning er homogenitet et problem som må løses fort. Hvorfor er homogenitet en forbrytelse for hvite samfunn er et mysterium, men sannheten er at det er kun etnisk hvite folk som står i reel fare for å bli minoriteter i egne land og til slutt totalt udød som egen rase. Dette er gjentatte ganger blitt presentert som en lykkelig slutt for både vesten og verden generelt. Det er selvfølgelig lite sannsynlig at total utslettelse av hvite folk vil ende med fryd og gammen for resten av verden. Da det er like mye spenning mellom mørke Afrikanere og lysere Afrikanere eller meksikanere og afrikanere og så videre. Nettopp fordi mennesker har naturlig innebygd stamme mentalitet som en egenskap. Og utrydde Europeiske generer som et ledd i å utrydde menneskets stamme mentalitet er absurd. Men likeledes er det moralsk forkastelig å ytre annet enn glede over det faktum at hvite mennesker og deres samfunn utryddes daglig og at i en ikke så fjern fremtid vil hvite mennesker kun være et minne fra fortiden. Verden bruker i dag store penger på å opprettholde arter i naturen som står på kanten av total utryddelse. Det finnes truede fuglearter som folk kjemper en innbitt kamp for å sørge for å bevare som en del av verdens arven til kommende generasjoner. De røde ekornene holder på å bli utkonkurrert av gråe ekorn, da settes alle kluter til for å stoppe denne prosessen, det vil da være en tragisk skandale av himmelske dimensjoner om verden bare sko sitte igjen kun gråe ekorn. Men man risikere fengsel og offentlig fordømmelse om man bare hinter frempå at man er bekymret for hvite menneskes fortsatte eksistens i sine egne hjemland. Hva er galt med å ville bevare Europeiske kultur og genetiske særtrekk som lyst hår, blå og grønne øyne og alle andre egenskaper som gjør vestens befolkning og kultur til noe eget. Hvorfor er dette noe av det mest ondskapsfulle et menneske kan ytre seg til å si. Må vi glede oss over å bli minoriteter i egne hjemland som våre forfedre bygget opp og gav i arv for å unngå fordømmelse og hat.


#kultur #forbrytelse #land #gener #politikk #mennesker #multikultur #samfunn #folk #USA #befolkning #utseende #arv #kvinner #fedreland #folk #familie #barn #menn #følelse

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits