Norges IQ synker

Vestens synkende gjennomsnitts IQ er tidligere omtalt gjeldende for Norge i Dagbladet på en feil og villedende måte, helt i tråd med avisens vanlige strategi. Gjennomsnitts IQ i Vesten er rundt 100, dette er gjeldene for nord Europa tidligere i USA og Australia. Eksempelvis er gjennomsnittet i Pakistan på 89. Dagbladet klarte å skrive en hel artikkel om beviselig syknede gjennomsnitts på IQ i Norge, uten å peke på innvandring som en årsak til at gjennomsnittet synker i Norge. Men det sier seg vel selv at når Norge importerer folk fra områder med lavere gjennomsnitts IQ så vil dette til slutt påvirke snittet i Norge.

Artikkelen i Dagbladet konsentrerte seg om miljø faktoren, dagens ungdom er for bortgjemte og har det for godt, den nye ungdomskulturen er fordummende. Vel faktum er at miljø spiller mindre rolle enn arv i denne sammenheng. Og man har den IQ mann er født med uten å kunne påvirke dette etter puberteten.

Sannheten er at det finnes ingen fullt fungerende demokratiske velferdsstater i noe land eller område hvor gjennomsnitts IQ er under 90. Det er umulig å få noe samfunn å fungere hvis gjennomsnittet er for lavt. Samtlige velferdsstater i verden henger sammen med høy gjennomsnitts IQ. Dette har venstresiden prøvd å bortforklare på beste måte. Det hadde jo blitt nedlagt en hel rekke organisasjoner som lever av skattepenger og som jobber for sosial rettferdighet hvis dette kom ut. Er folks posisjoner i samfunnet basert på deres evner og ikke urettferdig oppførsel og rasisme plutselig.

Og med tanke på hvor lett asiatiske innvandrere kommer gjennom den kulturelle og språklige barrieren i nye samfunn, er IQ er kanskje en naturlig forklaring på at innvandrere fra 3 verden ikke lykkes like godt i vestlige samfunn, eller at samfunnene i 3 verden ikke akkurat er lykkeland.

Nei da er det bedre med pseudovitenskapelige sosialantropologiske overkompliserte artikler som snakker om kultur, mat og vindretning som årsaker for forskjeller i land og kulturer. Men hvorfor ser China town ut som en liten bit av Kina uansett om den ligger i USA, Europa eller i Thailand, hvorfor ser store dele av Detroit ut som Afrika. Er det fordi demografien i et område endrer seg med antallet etnisk folk som lever i området. Når pakistaneren i Oslo klager på at Oslo snart er mer pakistansk enn Pakistan beror det på at antallet pakistanere i Oslo begynner å bli en majoritet.

Mann kan lese i Dagbladet om den stakkars Londons ordfører Boris Johnson som påpekte dette faktum, at det alltid vil være forskjeller på folks inntekt, og status i samfunnet, nettopp på grunn av folks evner er forskjellige. Dette passer selvfølgelig ikke inn i venstresidens egalitære filosofi om at alle ujevnheter skyldes rasisme, kvinneundertrykkelse eller ondskapsfulle strategier for å holde gode folk nede.

Boris Johnson ble i altruismens navn uthengt i all media for nettopp dette utsagnet. Godt gjenfortalt i Dagbladet beskrives det at ordføreren ble konfrontert med spørsmål fra IQ testen uten å kunne svare. Videre oppfordrer artikkelen folk til å ta samme IQ testen selv med en link til testen i Daily Telgraph.

Alle som har testen sin IQ vet at IQ tester består ikke av spørsmål, dette er en måte å villede folk på fra venstresiden i media. En IQ test består kun av bilder og figurer. Og uansett hva venstresidens røde kamerater vil ha deg til å tro, så er IQ testing en gammel utprøvd vitenskap som faktisk stemmer meget godt, og uansett hvilket språk eller kultur mann har sitt opphav i så er figurer og mønster et universalt språk.

En IQ test er designet for å ikke gi fordeler basert på mengde utdanning eller kulturellere bakgrunner, den baserer seg på mønster gjenkjenning.

Dagbladets artikkel avslutter med å poengtere at det finnes andre måte å måle folks evner på uten å fortelle hvordan eller hvilke.

Om man ser korrelasjon mellom gjennomsnitts IQ og andre faktorer som gjør samfunnet fungerende, utdanning, deltakelse i arbeidsmarkedet og kriminalitet for eksempel så stemmer disse tingen ganske bra overens. Uansett hvor man reiser i verden vil de med lavest IQ og høyest testosteron produksjon være den delen av befolkningen som er sterkes representert innafor fengselsmurene.

Når man snakker om gjennomsnitt eller vitenskap som ikke stemmer med venstresidens agenda vil strategien til venstresiden basere seg på å finne unntak og presentere disse som regelen, for så å hevde vitenskapen er dårlig eller direkte feil.

Et helt hypotetisk eksempel er at man tar det faktum at kvinner har mindre føtter enn menn og ser for seg at dette ikke passer inn i venstresidens agenda om at alle er helt like, så vil neste avis oppslag være et bilde av en kvinne og en mann hvor kvinnen har større føtter enn mannen, dette unntaket vil da fungere som bevis på at menn i snitt ikke har større føtter enn kvinner. Og at kjønn er en sosial konstruksjon.

Men den dagen IQ gjennomsnittet i Norge er under 90 så er det slutt på fungerende demokrati og velferd.

Og venstresidens politikere sammen med media jobber daglig desperat for at ikke denne dagen komme fort nok 

 

 #IQ #Velferd #Innvandring #kultur #Test #Bevisstgjøring #Kjønn #Kvinner #Design #Arbeidsmarkedet #Dagbladet #artikkel #føtter #Mønster #Norge #Menn

Én kommentar

Karl A Jacobsen

13.11.2015 kl.08:59

- Rikere en nasjon blir, jo mindre barn blir det.

- Mer likestilling, min kropp, mitt barn. Jeg bestemmer om barnet skal leve eller dø.

- P-piller, kondommer og aborter fører til lavere fødselsrate

- Kvinner i dagens samfunn ønsker ikke å starte en familie

- Kvinner ønsker kun å ha god sex med nye partnere

- Apper som Tinder og nettdating nettsteder gjør at mennesker kan ha sex med hverandre uten forhold og konsekvenser

For eksempel i Irland er det forbudt med aborter. Så kvinner reiser til Storbritannia for å utføre aborter istedenfor.

http://www.aftenpost...ia-8050029.html

I gamle dager var det normalt å ha sex første gangen og gifte seg etter at ungen ble født. I 2015 er det normalt å ha sex med 20 - 60 sex partnere uten å få barn. Det er ikke høyere utdanning som er problemet. Det er kvinners ønsker om å ha mange sexpartnere og bruk av p-piller, kondommer, og aborter som er problemet. Kvinner og menn på universitet har sex i haugevis. Så mangel på sex lyst er ikke problemet. Høyere utdanning er heller ikke problemet ettersom kvinner på universitet har masse sex med hankjønn på sitt universitet.

Skriv en ny kommentar

hits